DIREKTNO

ЗА ВСИЧКО ОТ ЖИВОТА

0 0
Read Time:2 Minute, 8 Second

Анализ на критични контролни точки (HACCP) е международно признат метод за идентифициране и управление на риска, свързан с безопасността на храните и, когато е централен за активна програма за безопасност на храните, може да предостави на вашите клиенти, публични и регулаторни агенции, увереност, че програмата за безопасност на храните е добре управлявана.

Понастоящем хранителната промишленост, включително Foodservice, подкрепя използването на HACCP и неговите принципи като най-добрата система, която в момента е налична за намаляване и предотвратяване на болести, причинени от замърсена храна.

HACCP е система за управление, при която безопасността на храните се разглежда чрез анализ и контрол на биологичните, химичните и физическите опасности от производството на суровини, снабдяването и обработката, до производството, разпространението и консумацията на крайния продукт.

Днес много от най-добрите производители и доставчици в света използват системата като основа за програми за управление на безопасността на храните и за спазване на одиторските схеми на GFSI.

Нидерландският HACCP – стандарт осигурява наистина практическа система за управление на безопасността на храните при всяка операция в подпомагането на управлението на критични контролни точки.

Програмата за безопасност на храните обаче не спира само с HACCP. Да бъдат ефективни, предпоставките, като контрол на вредителите, проследяемост и изземване, хигиена и санитария, трябва да бъдат разработени и внедрени. Освен това, въпросът за гарантиране, че доставчиците и дистрибуторите също имат програма за безопасност на храните, трябва да бъде разгледана чрез разработване на спецификации на съставките и система за гарантиране на доставчика.

HACCP се състои от седем стъпки, използвани за наблюдение на храната, докато преминава през предприятието, независимо дали е преработвателна преработка или операция на хранителни превозвачи. Седемте стъпки на системата HACCP адресират анализа и контрола на биологичните, химичните и физическите опасности

Защо да използвате HACCP?

За да се повиши безопасността на храните, всеки етап от производството на храни (от закупуване, приемане, транспортиране, съхранение, подготовка, обработка, готвене до обслужване) трябва да се извършва и наблюдава внимателно.

Системата HACCP е научен и систематичен подход за идентифициране, оценка и контрол на опасностите в процеса на производство на храни. С системата HACCP контролът за безопасност на храните е интегриран в дизайна на процеса, вместо да се разчита на тестването на крайния продукт. Затова системата HACCP осигурява превантивен и по този начин рентабилен подход в безопасността на храните.

Седемте принципа на системата на HACCP:

  • Провеждане на анализ на опасностите и идентифициране на мерки за контрол
  • Определяне на критичните контролни точки (ЦК)
  • Установяване на валидирани критични граници за всеки ККП
  • Създаване на система за мониторинг за всеки ККП
  • Създаване на коригиращи действия
  • Проверка на плана на HACCP и установяване на процедури за проверка
  • Създаване на документация и водене на записки
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Подобни публикации