Анализ на критични контролни точки (HACCP) е международно признат метод за идентифициране и управление на риска, свързан с безопасността на храните и, когато е централен…